onsdag 8 oktober 2008

Get it Down: 31 for 21 dag 8

På väg hem från Stockholm passerade vi IKEA tre gånger. Varuhusets väggar är prydda med megastora reklamskyltar med texten "BEVARA MÅNGFALDEN".
När jag kom hem var jag tvungen att Googla på det och reklamkampanjen hade med biologisk mångfald att göra. Men jag kan ändå inte komma ifrån att jag blir glad av texten. För mig betyder den något helt annat. Mer ur ett människoperspektiv. Säkert finns det någon mer i detta avlånga land som passerar IKEA och också lägger in det perspektivet i orden. Bevara mångfalden, en mångfald där våra speciella barn får en alldeles given plats.

Inga kommentarer: