måndag 10 november 2008

Nytänk

Tänk vad mycket som händer inom forskningsvärlden. Tänk vad livet för våra barn med Downs syndrom ser annorlunda ut än för barn med samma diagnos, födda för 50 år sedan. Nu tränar vi, pratar inkludering, använder tecken och barnen ses, i de flesta fall och av de flesta, som lika självklara som vilka barn som helst. De barn som föds med hjärtåkommor opereras och andra medicinska hinder överbryggs med hjälp av ny teknik och forskning.

I Värmland har vi lagt om ett skiffertak på en flygel och fått lite bidrag från Riksantikvarieämbetet. För att få bidrag ska byggarbetet ske utifrån vissa specifikationer. Mycket ska vara utfört utifrån en del gammalmodiga byggnadstekniker. T ex får inte plåtfoten tillverkas av svart plåt utan det ska användas ofärgad plåt och som sedan ska målas med svart färg. Eftersom svart plåt inte fanns för ca 100 år sedan. Lite märkligt kan jag tycka.

Huvudsaken måste ju ändå vara att taket bibehålls som ett skiffertak. Man borde kunna använda ny teknik i underarbetet kan man tycka. Det kommer ju ny forskning även inom detta område.

Inga kommentarer: