onsdag 14 oktober 2009

Get it Down 31 for 21 - dag 14


I Värmland finns ett Nätverk för föräldrar med Downs syndrom. Ett aktivt Nätverk som bl a ordnar föreläsningar och ger sig in i samhällsdebatten när det gäller frågor som rör våra barn. Det är fint att ha människor runt omkring sig som arbetar för samma sak - ett bra och meningsfullt liv för våra barn.

Just nu drivs en fråga om valfrihet. Våra barn får stöd från Habiliteringen som ingår i Landstinget. För vissa fungerar detta bra och för vissa inte. Ofta fungerar vissa av de kontakter familjen har på Hab och andra inte. Som det är med mänskliga kontakter. Ibland klickar det helt enkelt inte.

Nätverk Värmland driver nu frågan om att få välja andra aktörer än Habiliteringen som stöttepelare i våra barns utveckling. För oftast är det så att vi föräldrar vet bäst vad våra barn behöver men vi behöver hjälp med hur detta ska genomföras. Och vi vill ju kunna välja det stöd vi tycker funkar bäst för just vårt barn. Oavsett om det är i Landstingets regi eller i någon annan form.


Än så länge anser sig Landstinget veta bäst men sista ordet är ännu inte sagt.

Inga kommentarer: