tisdag 14 september 2010

Skollagen ger mig krypningar

Den första augusti 2010 började en ny skollag att gälla. Den innehåller en rad förändringar som rör elever med utvecklingsstörning. En del saker verkar bättre än i den gamla lagen men några punkter är horribla.

T ex finns det skrivet att barn med utvecklingsstörning kan utan vårdnadshavares godkännande placeras i grundsärskolan.

Om en utredning säger att det vore det bästa för barnet. En utredning kan vara väl utförd men den kan också vara extremt dåligt utförd. Tyvärr har jag mest kommit i kontakt med föräldrar som varit otroligt missnöjda med utredningen. Tecknande barn har utretts av människor som de aldrig träffat med noll kunskaper i tecken. Barn som ofta behöver träffa människor några gånger för att känna sig trygga har aldrig fått den chansen. Efter 10 minuters test har de raskt blivit rekommenderade särskolan.

Sittande regering har åstadkommit många bra saker men skolministerna elitistiska tänkande känns allt annat än bekvämt. Det ger mig kalla kårar...


Läs mer på Svenska Downföreningens hemsida.

Inga kommentarer: